http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/163/e5cda39b3a4cc17775b551a032581cc8.jpg

유일상 강사님 외 아홉 분

조회 수 12 추천 수 0 2022.09.28 22:09:08
일정시작 : 2022-11-05 (토) 
일정종료 : 2022-11-09 (수) 

11:05  06:30  세부 도착(8 명)  제주항공   =   픽업

11/08  저녁 퇴실(4 명)

11/09  저녁 퇴실(8 명)

 

*** 전담 가이드 1 명 요청

profile

건우 다이브 리조트 Gunwoo Dive Resort

 

건우 다이브 리조트 대표 「 건우지기  」  박재성 입니다.

저희 건우 다이브 리조트를 방문해주셔서 감사드립니다.

항상 최선을 다해 모실 수 있도록 노력하겠습니다.

엮인글 :
http://www.bluestars.co.kr/xe/diving_schedule/55544/eca/trackback
December 2022
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  
Sun 日
Mon 月
Tue 火
Wed 水
Thu 木
Fri 金
Sat 土
 
성탄절
http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/163/3935bc15b65f5139e694ac6da545546b.jpg