http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
리조트 신축 현황

2014. 11. 08 14:58

2014.11.08 17:09

건우지기 조회 수:1364

크기변환_20141108_145309.jpg

객실 A, B동

 

크기변환_20141108_145323.jpg

다이브샵, 야외 샤외장, 장비 세척장

 

크기변환_20141108_145354.jpg

야외 샤워장

 

크기변환_20141108_145409.jpg

장비 세척장

 

크기변환_20141108_145427.jpg

다이브샵

 

크기변환_20141108_145446.jpg

객실 C동

 

크기변환_20141108_145537.jpg

식당

 

크기변환_20141108_145627.jpg

식당에서 바라 본 전경

 

크기변환_20141108_145809.jpg

주차장에서 바라 본 리조트 전경

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
40 2015. 06. 17 16:15 file 건우지기 2015.06.17 2707
39 2015. 05. 28 16:55 file 건우지기 2015.05.28 1313
38 2015. 03. 02 file 건우지기 2015.03.02 1704
37 2015. 02. 08 17:10 [2] file 건우지기 2015.02.09 1479
36 2015. 01. 01 17:40 [4] file 건우지기 2015.01.01 1557
35 2014. 12. 02 17:10 file 건우지기 2014.12.02 1422
» 2014. 11. 08 14:58 [1] file 건우지기 2014.11.08 1364
33 2014. 10. 28 17:10 file 건우지기 2014.10.28 984
32 2014. 10. 26 13:50 file 건우지기 2014.10.26 868
31 2014. 10. 25 16:10 file 건우지기 2014.10.25 654
30 2014. 10. 21 15:10 [1] file 건우지기 2014.10.22 764
29 2014. 10. 17 16:15 [1] file 건우지기 2014.10.17 719
28 2014. 10. 16 15:10 file 건우지기 2014.10.16 649
27 2014. 10. 14 12:25 file 건우지기 2014.10.14 724
26 2014. 10. 10 14:55 file 건우지기 2014.10.10 710
25 2014. 10. 07 17:10 file 건우지기 2014.10.07 789
24 2014. 09. 30 16:50 [1] file 건우지기 2014.09.30 939
23 2014. 09. 25 16:40 [4] file 건우지기 2014.09.25 899
22 2014. 09. 23 15:15 file 건우지기 2014.09.23 792
21 제트스키 시리얼 번호 및 모델 file 건우지기 2014.09.20 794

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/b91a7e70ea34679b8334eb7fc993e741.JPG